Yhdistyksen historia ja säännöt

Suomen Käsiterapiayhdistys ry perustettiin 18.2.1992 ja rekisteröitiin 21.6.1994. Yhdistyksen tarkoituksena on yläraajan ja käden kuntoutuksen edistäminen Suomessa. Yhdistys toimii aiheesta kiinnostuneiden fysio- ja toimintaterapeuttien yhdyssiteenä ammattitaidon ja -tiedon keräämisessä.

Suomen Käsiterapiayhdistyksen perustaminen

”Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 18.02.1992 Invalidisäätiöllä, Helsingissä. Kokouksessa olivat läsnä: ett Riitta Helin-Fay, elv Tarja Rantala, tt Tuula Ranta, tt Pirkko Santala, tt Irmeli Parjo, tt Riitta Kivioja, elv Riitta Harju, lv Marjaana Pernilä, lv Anne Hjelt ja elv Pirjo Rimpineva. Yhdistyksen tavoitteeksi määriteltiin yläraajan ja käden kuntoutuksen edistäminen Suomessa. Yhdistys toimii tästä alueesta kiinnostuneiden fysio- ja toimintaterapeuttien yhdyssiteenä heidän ammattitietonsa ja taitonsa kehittämiseksi.” Lainaus otettu toimintakertomuksesta ajalta 18.02.-1.10.1993. Hallituksen puheenjohtajana toimi Riitta Helin-Fay ja sihteerinä elv Tarja Rantala.

” Yhdistys on Euroopan käsiterapeuttiliiton (The European Federation of Societies of Hand Therapists, EFSHT) ja Kansainvälisen Käsiterapeuttiliiton ( The International Federation of Socueties of Hand Therapists, IFSHT ) jäsen. Toukokuussa 1992 Pariisissa pidetyssä IFSHT:n hallintokokouksessa yhdistystä edustivat Riitta Helin- Fay ja Tarja Rantala. Tässä kokouksessa Suomen Käsiterapiayhdistys anoi ja sai järjestettäväkseen 3. kansainvälisen käsiterapia kongressin, joka pidettiin 5.-6.7.1995 Helsingissä.” Kongressi järjestettiin yhteistyössä Suomen Käsikirurgiyhdistyksen kanssa.

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Käsiterapiayhdistys ry, Finlands Handterapi Förening rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimitystä The Finnish Hand Therapy Society. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

§

2. Yhdistyksen rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi. Yhdistyksen kokouksissa ja kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää myös esim. englantia.

§

3. Yhdistyksen tarkoituksena on yläraajan ja käden kuntoutuksen edistäminen Suomessa. Tässä tarkoituksessa yhdistys jakaa käsiterapiatietoa, toimittaa jäsentiedotetta, järjestää kokouksia ja yläraaja-aiheisia koulutuksia sekä osallistuu kansainväliseen käsiterapiatoimintaan.

§

4. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistys voi kokouksessaan hyväksyä kirjallisesta hakemuksesta Suomessa laillistetun fysio- tai toimintaterapeutin.

Yhdistys voi hyväksyä kannatusjäseneksi yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön.

Jokainen varsinainen ja kannatusjäsen maksaa yhdistykselle vuosikokouksessa määritellyn jäsenmaksun kalenterivuodeksi.

Yhdistys voi hallituksen ehdotuksesta vuosikokouksessa kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka toiminnallaan ovat edistäneet yhdistyksen tarkoituksia. Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

§

5. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai yhdistystä vahingoittavalla tavalla tai joka on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa yhden vuoden ajalta. Erottamispäätös tehdään vuosikokouksessa.

§

6. Yhdistyksen johdossa toimii vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja vähintään 2-3 jäsentä ja enintään 10 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

§

7. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

§

8. Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa tammi-maaliskuussa hallituksen määräämässä paikassa. Vuosikokouksen lisäksi yhdistys voi tarvittaessa kokoontua hallituksen kutsusta muunakin ajankohtana. Kokouksiin kutsutaan jäsenkirjeellä tai yhdistyksen jäsentiedotteessa viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

  • toimintakertomuksen hyväksyminen
  • esitetään tilit ja tilintarkistajien/toiminnantarkastajien lausunto
  • päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  • käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma
  • päätetään jäsenmaksu
  • hyväksytään tulo- ja menoarvio tulevalle toimikaudelle
  • hallituksen jäsenten valinta
  • tilintarkistajien/toiminnantarkastajien valinta

§

9. Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit tarkastaa vuosikokouksen valitsemat kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa.

§

10. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

§

11. Sääntöjen muutosehdotus voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos siitä on ilmoitettu kokouskutsussa. Sääntöjen muutosehdotuksen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

§

12. Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain vuosikokouksessa ja sitä tarkoittavasta ehdotuksesta on ilmoitettava kokouskutsussa. Päätöksentekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa on jäljelle jääneet varat luovutettava viimeisen kokouksen päätöksen perusteella käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksia edistävään toimintaan.

§