Stipendit

Suomen Käsiterapiayhdistys ry jakaa jäsenilleen stipendejä kahdesti vuodessa. Lisäksi kerran vuodessa jaetaan kannustusrahaa tutkimus- ja kehittämistöihin.

Stipendien viimeiset hakupäivät: 2.5. ja 15.11.

Kannustusrahan viimeinen hakupäivä on 15.11.

Stipendi

Edellytykset stipendin saamiselle:

 • hakijan täytyy olla Suomen Käsiterapiayhdistyksen jäsen (jäsenyys tulee olla vahvistettu ennen viimeistä hakupäivää)
 • koulutuksen tulee olla käsiterapiaa tukevaa tai täydentävää
 • stipendiä ei myönnetä yhdistyksen järjestämään koulutukseen
 • stipendin saajan odotetaan kirjoittavan yhdistyksen lehteen palaute koulutuksesta

Hakemuslomake (stipendi)

  Kannustusraha

  Kannustusrahan arvo on 250 e. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on aina marraskuun puolivälissä; 15.11. Kannustusrahaa myönnetään esimerkiksi käsiterapian kehittämisestä tai tunnetuksi tekemisestä, sekä tutkimus- ja kehittämistyöhön, joka palvelee laajaa käsiterapiakenttää. Kannustusrahaa ei myönnetä opinnäytetöihin tai palkkatyöhön liittyviin kehitystehtäviin. Hakemuksessa tulee käydä ilmi tehtävänkuvaus sekä hakijan rooli tehtävässä. Edellytyksenä kannustusrahan saamiselle on minimissään vuoden yhtämittainen jäsenyys Suomen käsiterapiayhdistyksessä. Kannustusrahan saajan toivotaan kirjoittavan yhdistyksen lehteen työn tuloksista.

  Hakemuslomake (kannustusraha)

   Hakemuksen tai mahdolliset liitteet voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen elina.kanninen@gmail.com.