Stipendit

Suomen Käsiterapiayhdistys jakaa jäsenilleen stipendejä keväällä ja syksyllä vuoden 2019 aikana tapahtuvaan koulutukseen.

Syksyn stipendien viimeinen hakupäivä 31.10.2019.

Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot:

  • hakijan tiedot
  • mille summalle stipendiä haetaan
  • selvitys koulutuksen kustannuksista
  • mitä muuta tukea hakija saa (työnantajalta, muut tahot, palkallinen / palkaton virkavapaus jne.)

Edellytykset stipendin saamiselle:

  • hakijan täytyy olla Suomen Käsiterapiayhdistyksen jäsen (jäsenyys vahvistettu ennen viimeistä hakupäivää)
  • koulutuksen tulee olla käsiterapiaa tukevaa tai täydentävää
  • stipendiä ei myönnetä yhdistyksen järjestämään koulutukseen
  • stipendin saajan toivotaan kirjoittavan yhdistyksen lehteen palautteen koulutuksesta

Hakemuslomake

Kuvaa tähän koulutuksen sisältöä sekä miksi Käsiterapiayhdistyksen tulisi tukea koulutukseen hakeutumista. Tähän voit lisätä myös linkin koulutuksen tietoihin, tai lähettää liitteenä esim. koulutusilmoituksen erikseen alla näkyvään osoitteeseen.
(Saatko tukea koulutukseen työnantajalta, yritykseltä tai muilta tahoilta? Palkallinen / palkaton virkavapaus jne.)

Hakemuksen tai mahdolliset liitteet voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen tiina.marjala@mehilainen.fi.