Stipendit

Suomen Käsiterapiayhdistys ry jakaa jäsenilleen stipendejä kahdesti vuodessa.

Stipendien viimeiset hakupäivät: 30.4. ja 15.11.

Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot:

  • hakijan tiedot
  • mille summalle stipendiä haetaan
  • selvitys koulutuksen kustannuksista
  • mitä muuta tukea hakija saa (työnantajalta, muut tahot, palkallinen / palkaton virkavapaus jne.)

Edellytykset stipendin saamiselle:

  • hakijan täytyy olla Suomen Käsiterapiayhdistyksen jäsen (jäsenyys vahvistettu ennen viimeistä hakupäivää)
  • koulutuksen tulee olla käsiterapiaa tukevaa tai täydentävää
  • stipendiä ei myönnetä yhdistyksen järjestämään koulutukseen
  • stipendin saajan toivotaan kirjoittavan yhdistyksen lehteen palautteen koulutuksesta

Hakemuslomake

    Hakemuksen tai mahdolliset liitteet voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen tiina.marjala@mehilainen.fi.