Stipendit

Suomen Käsiterapiayhdistys jakaa jäsenilleen stipendejä keväällä ja syksyllä vuoden 2017 aikana tapahtuvaan koulutukseen. Rahaa jaossa vuonna 2017 on 1000 eur keväällä ja syksyllä.

Syksyn stipendien hakupäivä 19.11.2017

Hakemukset osoitteeseen:

Tiina Marjala

Mehiläinen NEO

Joukahaisenkatu 6

20520 Turku

tiina.marjala@sairaalaneo.fi

 

Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot:

  • hakijan tiedot
  • mille summalle stipendiä haetaan
  • selvitys koulutuksen kustannuksista
  • mitä muuta tukea hakija saa (työnantajalta, muut tahot, palkallinen / palkaton virkavapaus jne.)

Edellytykset stipendin saamiselle:

  • hakijan täytyy olla Suomen Käsiterapiayhdistyksen jäsen
  • koulutuksen tulee olla käsiterapiaa tukevaa tai täydentävää
  • stipendiä ei myönnetä yhdistyksen järjestämään koulutukseen
  • stipendin saajan toivotaan kirjoittavan yhdistyksen lehteen palautteen koulutuksesta

PUUTTELLISIA HAKEMUKSIA EI KÄSITELLÄ!