Stipendit

Suomen Käsiterapiayhdistys jakaa jäsenilleen stipendejä keväällä ja syksyllä vuoden 2018 aikana tapahtuvaan koulutukseen. Rahaa jaossa vuonna 2018 on 1000 eur keväällä ja syksyllä.

Kevään osalta hakupäivä umpeutunut, syksyn hakupäivä ilmoitetaan 8/2018 hallituksen kokouksen jälkeen.

Hakemukset osoitteeseen:

Tiina Marjala

Mehiläinen NEO

Joukahaisenkatu 6

20520 Turku

tiina.marjala@mehilainen.fi

 

Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot:

  • hakijan tiedot
  • mille summalle stipendiä haetaan
  • selvitys koulutuksen kustannuksista
  • mitä muuta tukea hakija saa (työnantajalta, muut tahot, palkallinen / palkaton virkavapaus jne.)

Edellytykset stipendin saamiselle:

  • hakijan täytyy olla Suomen Käsiterapiayhdistyksen jäsen (jäsenyys vahvistettu ennen viimeistä hakupäivää)
  • koulutuksen tulee olla käsiterapiaa tukevaa tai täydentävää
  • stipendiä ei myönnetä yhdistyksen järjestämään koulutukseen
  • stipendin saajan toivotaan kirjoittavan yhdistyksen lehteen palautteen koulutuksesta

PUUTTELLISIA HAKEMUKSIA EI KÄSITELLÄ!